Kính mời quý độc giả vào trang chính của Đối Thoại

để đọc tiếp những bài mới nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Xin mời quí độc giả vào link sau để xem bài vỡ cập nhật:

WWW.DOITHOAIONLINE.INFO

THƯ KÊU GỌI
Quận 2, ngày 24/05/2011
Về việc: Cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm là các Mục sư, Truyền Đạo, Tín hữu trong Giáo hội Mennonite

Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI QUAN TRỌNG

V/V: THAM GIA CUỘC BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH VINH DANH CỜ VÀNG ĐÒI GIẢI THỂ CSVN.
Tiếp tục đọc

Trang web đảng CSVN bị gì đây?

Ai đứng đàng sau việc này?

Bắt quả tang “đảng ta” chơi trò khủng bố tinh thần lùa dân đi làm diễn viên bầu cử

Blog hoilatraloi

Hôm Nay 19 Tháng 5

Posted on May 7, 2009 by hoanghaithuy