PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN QUỐC NỘI TRONG NGÀY “BẦU CỬ” 22-05-2011

Ghi nhận sơ khởi
            Hôm nay, khắp cả Nước Việt Nam, khá nhiều Đồng bào, Nhân sĩ Trí thức, Giáo sư, Giáo viên, Chức sắc Tôn giáo… KHÔNG ĐI BẦU QH & HĐND do CS độc diễn. Một số Linh mục, Tu sĩ và Tín hữu Công giáo đã đồng loạt, thay vì đi bầu cử, đã đến Nhà Thờ cầu nguyện suốt ngày hôm nay. Tin sơ khởi : Đức TGM Huế, 2 Đức Giám mục GP Vinh, nhi Tiếp tục đọc
Advertisements

THÔNG BẠCH SỐ 1 CỦA Cụ LÊ QUANG LIÊM VỀ ĐẠI LỄ 25/2 ÂL

GIAO HỘI TRUNG ƯƠNG

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

ooooOoooo

THÔNG BẠCH SỐ 1

CỦA Cụ LÊ QUANG LIÊM

VỀ ĐẠI LỄ 25/2 ÂL Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 12/02/2011

 • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
 • Tin Trong Nước-Hồng Lĩnh
 • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 11/02/2011

 • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
 • Tin Trong Nước-Hồng Lĩnh
 • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly Tiếp tục đọc

Đối Thọai Điểm Tin ngày 09/02/2011

 • Tin Ngoài Nước – Tin Châu tổng hợp
 • Tin Trong Nước – Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
 • Chuyện Việt Nam – Thanh Ly tổng hợp Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 08/02/2011

 • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
 • Tin Trong Nước-Hồng Lĩnh
 • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin 06/02/2011