Anhbasam Điểm Tin 23-3-2011

Anhbasam

Tin tối (thứ Tư, 23-3-2011)

–  Đóng góp của các hội thảo về Biển Đông -Tầm quan trọng của cách tiếp cận chức năng- Phần 1 (Nghiên cứu BĐ).   –  Phần 2. –> Tiếp tục đọc

Advertisements

Đối Thoại Điểm Tin(23.3.2011)

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước- Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tiếp tục đọc

Anhbasam Điểm Tin 20-3-2011

Anhbasam

Philippines: động đất 6,4 độ Richte (Tuổi trẻ).-   Động đất liên tiếp tại Đài Loan và Philippines (VTC).  Còn VN vẫn bình chân như vại, chỉ mấy ông lên báo nổ trên trời. Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin (20.3.2011)

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước- Lê Hồng Lĩnh

Tiếp tục đọc

Anhbasam Điểm Tin 19-3-2011

Đối Thoại Điểm Tin

Tin Ngoài Nước-Tín Châu

Tin Trong Nước- Lê Hồng Lĩnh

Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin (8.3.20011)

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước- Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly Tiếp tục đọc