Suy tư của Tiến sĩ Henry Kissinger về Trung quốc

Trần Bình Nam lược dịch
Tiếp tục đọc
Advertisements

Lạc Lối Về ??? !!!

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Giấu Như Sản

Tưởng Năng Tiến

Tác giả gửi đến Dân Luận
Tiếp tục đọc

Thông tấn xã Việt Nam bịa đặt: Những âm mưu thâm độc và bài học cho sự cả tin

Cần xác định rõ rằng việc rước ảnh Hồ Chí Minh là sự phỉ nhổ vào tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng vô thần theo chủ nghĩa Mác – Lênin mà theo đó, con người chẳng là gì, chỉ là vật chất và sau khi chết chẳng còn hồn vía hoặc bất cứ thứ gì linh thiêng, cũng như chẳng hề công nhận có ma quỷ, thần thánh nào cả, chết là hết. Thậm chí, ngay cả khi chết, Hồ Chí Minh cũng không công nhận có linh hồn ông bà, cha mẹ mà chỉ là “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin” (Di chúc) thì việc rước ảnh Hồ Chí Minh là việc đi ngược lại tư tưởng người đã chết, đó là sự nhục mạ thật sự mà không thể nói gì hơn. Tiếp tục đọc

PHẢI LÊN TIẾNG

Ngô Quốc Sĩ

Sống trong xã hội, thời bình cũng nhu thời chiến, người dân thường phải chọn một thái độ chính trị nào đó. Dù nói là không chọn, thì tất nhiên cũng đã chọn rồi. Đó là chọn thái độ không chọn, thái độ im lặng, ù lỳ bất động. Vấn đề đặt ra là nên chọn thái độ nào cho hợp lý hợp tình trong những hoàn cảnh nghiệt ngã, tiêu biểu như dân Việt trước đại họa ngoại xâm và trước thảm cảnh nội thù đày đọa áp bức? Tiếp tục đọc

Các vấn đề kinh tế: ngân hàng

Đoàn Hưng Quốc

Tiếp tục đọc

QUÂN ĐỘI CSVN TỰ DIỄN BIẾN ?

Phạm Trần
“Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là hai nỗi lo lớn nhất hiện nay của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình” đang len lỏi vào sâu không chỉ trong nội bộ  cán bộ, đảng viên và cả quân đội nữa. Tiếp tục đọc