Ai là người nói thật.

Blog Nguoibuongio

Vừa qua liên tiếp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những cuộc tuần hành của những người yêu nước, nội dung các buổi tuần hành này đã được trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc công an TPHN khẳng định trước báo chí vào ngày 2-8 các cuộc biểu tình này do những người yêu nước gồm các thành phần sinh viên, giới trí thức, văn nghệ sĩ , doanh nhân và nhiều thành phần khác Tiếp tục đọc

Advertisements

Triển lãm tranh ký họa của Cù Huy Hà Vũ

May 23, ’11 9:49 AM

Tiếp tục đọc

Hôm qua không đi bầu cử

May 23, ’11 3:26 AM

Tiếp tục đọc

Đại Vệ Chí Dị

May 18, ’11 10:56 PM

Tiếp tục đọc

Tình ngỡ đã quên đi…

May 20, ’11 7:19 AM

Tiếp tục đọc

18% của cái gì ?

May 17, ’11 6:35 AM

Họ Giáo Vạn Nhân – Xứ Yên Kiện

May 15, ’11 7:59 AM

Blog Nguoibuongio
Tiếp tục đọc