Còn níu kéo gì, khi tên đế quốc cộng sản Đại Hán đã trút bỏ cái mặt nạ “anh em”, “đồng chí”?

Vũ Cao Đàm – Boxitvn

Trắng trợn thực hiện những vụ vi phạm lãnh hải và những đòn gây hấn trong mấy tuần vừa qua với Việt nam, đế quốc cộng sản Đại Hán (Trung Cộng) đã tự lột bỏ cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa “anh em”, “đồng chí”… “mười sáu chữ vàng”. Tiếp tục đọc

Advertisements

THƯ NGỎ GỬI LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Hữu Anh
 31/05/2011

Boxitvn
Tiếp tục đọc

Trung Quốc quở mắng Việt Nam trong thăm dò dầu khí ngoài khơi

Trần Hữu Dũng
30/05/2011
Boxitvn

Tiếp tục đọc

Trung Quốc ngang nhiên cho tàu vào sâu trong lãnh hải Việt Nam để phá hoại

Boxitvn Tiếp tục đọc

Tâm sự gửi đại biểu Quốc hội vừa trúng cử Trương Tấn Sang

Hà Sĩ Phu

Boxitvn 
Tiếp tục đọc

Ý chí quyền lực

(Nietzsche qua diễn giải của Deleuze)
Nguyễn Thị Từ Huy

Tiếp tục đọc

Sự biến mất của sức mạnh

N. T. T. H.
Boxitvn

Tiếp tục đọc