Cù Huy Hà Vũ, công hay tội ?

Đại Nghĩa – Sưu tầm
Ngày 24 tháng 3 tới đây tòa án cộng sản Việt Nam sẽ mở phiên xử người bất đồng chính kiến số một ở Việt Nam đó là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về tội
“ Tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt oNam” và xử theo Điều 88 Bộ luật hình sự của CSVN. CHHV là người như thế nào có hành động gì mà phải bị bắt giam rồi lại đưa ra tòa? Thì đây chúng hãy nghiên cứu xem cái quan điểm chính trị của CHHV trong bức thư được luật sư Nguyễn thị Dung Hà gửi cho Ban Biên Tập Bauxite Việt Nam:
“ …Mọi người Việt Nam chỉ có một tổ quốc là Việt Nam, chủ nghĩa xã hội không phải là tổ quốc của người Việt Nam!… Đa đảng là con đường duy nhất để thực hiện một nước Việt Nam thật sự Dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, giàu mạnh, công bằng và văn minh…Liên minh quân sự với Hoa kỳ là cấp thiết và quyết định trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.Tổ quốc Việt Nam hay là chết!” (Dân làm báo online ngày 23-1-2011)
1 – Tổ quốc Việt Nam:
Ở đây CHHV đã phân tích rõ cho chúng ta thấy rằng người Việt Nam chỉ có tổ quốc Việt nam chớ CNXH không phải là tổ quốc của người Việt Nam, do đó không nên nói quốc hiệu của người Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là một sự gán ghép gian trá, xảo quyệt.
Trả lời phỏng vấn của Mặc Lâm đài RFA, CHHV giải thích:
“ Nước Việt Nam sẽ trường tồn vĩnh viễn, chế độ chính trị có thể thay đổi, có thể kế tục nhau nhưng Việt Nam trường tồn vĩnh viễn. Cho nên tôi cho rằng cái việc mà chính thể chính trị lại lấy cái tiêu chí của mình ghép vào Việt Nam thì tôi cho cái đấy là nó không đúng với sự trường tồn của Việt Nam. Ngay cả ở trong chính thể Cộng sản thôi, từ năm 1945 cho tới năm 1975 lấy quốc hiệu VNDCCH thế nhưng cũng chính thể cộng sản đấy, vẫn do HCM sáng lập đấy, mà đến sau năm 1975, tức năm 1976, thì lại đổi thành CHXHCNVN. Thành ra ngay tôi với tư cách là một người sống trong chính thể cộng sản, tôi cũng căm phẫn, đó là một sự phản bội, đó là một sự đảo chính của những người cầm quyền sau năm 1975 đối với ngay chính thể của HCM”. (Đàn chim Việt online ngày 1-9-2010)
Cùng một nhận thức với CHHV về quốc hiệu của nước Việt Nam, nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn văn An đã nói rõ:
“ Trong cách mạng dân tộc dân chủ, Quốc hiệu là:“ Việt Nam Dân chủ cộng hòa” là rất đúng với bản chất, với nội dung của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, phù hợp với hình thức chính thể cộng hòa dân chủ mà nhân loại thừa nhận và hướng tới, vừa rất đúng với ngữ pháp Việt Nam. Khi chuyễn sang cách mạng XHCN, Quốc hiệu của Việt Nam đổi thành:“ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”,vừa chưa phù hợp về bản chất và hình thức chính thể của nhà nước ta, vừa chưa thật rõ về nội dung…” (Đàn chim Việt online ngày 8-12-2010)
CHHV đã can đảm nói lên cái nhận định chính chắn của mình dù điều đó đi ngược lại ý muốn của một số người lãnh đạo đảng đã có dụng ý đánh lừa dư luận rằng CNXH là bất diệt khi ghép tự CHXHCNVN thành quốc hiệu.Việt Nam sẽ muôn năm còn, XHCN sẽ…năm khi đảng cộng sản bị loại trừ. Việc minh định rõ ràng Quốc hiệu nước Việt Nam như thế công hay tội ?
2 – Hòa giải để đoàn kết dân tộc:
Cũng trong bức thư nói trên CHHV phải hòa giải dân tộc để đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước trước hiểm họa xâm lăng của bọn bành trướng Bắc kinh, đây là đề xuất của một người đã nặng lòng yêu tổ quốc.
“ Chính trên quan điểm“ Việt Nam là Tổ Quốc của mọi người Việt Nam” mà ngày 30-8-2010 tôi đã gửi Quốc hội Việt Nam kiến nghị lấy“ Việtnam” là quốc hiệu để thực hiện hòa giải dân tộc nhằm đoàn kết tất cả mọi người Việt Nam trong nước và ngoài nước, bất luận chính kiến trong nổ lực chung xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam ngang tầm thời đại”. (Dân làm báo online ngày 23-1-2011)
Bằng vào việc làm cụ thể, CHHV đã kiến nghị với Quốc hội CSVN:
“ Để xóa bỏ hận thù và hòa giải dân tộc, ông kêu gọi Quốc hội“ Đại xá tất cả cựu quân nhân và viên chức chính quyền VNCH theo khoản 10, Điều 84 Hiến pháp (Quốc hội quyết định đại xá)”.
“ Ông cảnh báo“ chính những hận thù và chia rẽ dân tộc ấy đang từng ngày, từng giờ tiếp tay cho nguy cơ Việt Nam bị Bắc thuộc lần thứ Tư và lần này e là vĩnh viễn!(Đàn chim Việt 31-8-2010)
Chuyện hòa giải hòa hợp chính cố thủ tướng Võ văn Kiệt và các vị lão thành cách mạng cũng đã nói lên từ lâu:
“ Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả…
“ Hơn 30 năm rồi, năm nay nữa là 32 năm, không có lý do gì giữa chúng ta với nhau không hòa giải được.
“ Kẻ thù của Việt Nam là Pháp trước đây, kẻ thù của Việt Nam là Mỹ sau này, kẻ thù Việt Nam là Trung quốc đánh biên giới phía Bắc, chúng ta cũng khép lại quá khứ được, thì tại sao chúng ta lại không khép lại quá khứ ấy mà lại đố kỵ lẫn nhau”. (BBC online ngày 30-4-2007)
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người đã có nhiều trăn trở trong việc hòa giải hòa hợp dân tộc để đưa đất nước tiến lên, ông đã từng mơ ước:
Hòa giải hòa hợp…đó là niềm thôi thúc, là sự nghiệp của cả dân tộc”. Khoan hãy bàn đây là vấn đề chiến thuật hay chiến lược, chỉ biết đây là yêu cầu bức thiết mà mọi người Việt Nam dù là đang ở trong hay ngoài nước, dù từng ở chiến truyến nào đều phải dốc tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả này. Có vậy mới mong xây dựng được nước Việt Nam mạnh giàu, dân tộc an lành, hạnh phúc”. (Thông Luận online ngày 14-11-2007)
Với tấm lòng yêu nước cũng như bao nhiêu nhà cách mạng lão thành đều nhận thức được tầm quan trọng của việc hòa giải hòa hợp dân tộc để có được sự đoàn kết cùng nhau xây dựng và giữ nước. Như vậy người kêu gọi hòa giải hòa hợp xóa bỏ hận thù để đoàn kết gây sức mạnh bảo vệ tổ quốc là công hay tội?
3 – Chủ nghĩa Xã hội:
Trong lần trả lời phỏng vấn của đài VOA tiến sĩ Vũ nói lên cái nhận thức của mình qua thực tế sau 10 năm tiến lên XHCN từ năm 1975 đến 1985 thì đã thấy cái CNXH hoàn toàn bị thất bại:
“ Cốt lõi của CNXH theo học thuyết Mác-Lênin là kinh tế nhà nước chỉ huy hay kinh tế tập trung, kinh tế tư nhân được coi là“ bóc lột người” bị loại trừ. Thế nhưng nền kinh tế XHCN đã phá sản tuyệt đối vào năm 1985 khi chính sách gía- lương- tiền của chính phủ gây lạm phát tới 900%, dẫn đến kinh tế tư nhân hay kinh tế thị trường được đảng CSVN phục hồi tại Đại hội 6 của đảng vào năm 1986”. (VOA online ngày 29-4-2010)
Cùng một nhận định về sự thất bại của XHCN, tướng Trần Độ đã cai cú nói lên cái tình trạng thê thảm của đất nước sau 10 năm tiến lên XHCN như thế nào:
“ Hãy nhìn lại xem: từ năm 1975 đến 1985, mười năm xây dựng XHCN trong cả nước và nước có tên là:“ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” thì đất nước ra thế nào? Có phải suýt chết đói, suýt rơi xuống vực thẳm rồi không?” (Nhật ký Rồng -Rắn trang 17)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà tranh đấu trẻ ôn hòa cũng đã nói lên cái nhận định của mình về cái XHCN mù mờ kia một cách thẳng thắng rằng:
“ Quả thật, họ vẫn tiếp tục sống không chính danh và tự lừa dối mình, vẫn hô hào“ kiên định đi lên XHCN mà thực tế chưa định hình được XHCN là gì, hình thù ra sao và khi nào thì đạt được.
“Đảng đã từng chui vào cái rọ XHCN và thấy sắp chết ngạt nên quyết định
đổi mới chui ra, càng“ chui ra” càng khen mình tài giỏi.
“ Nhưng dù sử dụng ngôn ngữ “ thành thần” và đánh tráo khái niệm điêu luyện đến mấy cũng khó làm cho dân chúng bây giờ tin vào cáiđuôi XHCN”. (BBC online ngày 10-1-2011)
Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng chính phủ và hiện là chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát biểu trong phiên hội thảo góp ý cho Văn kiện đại hội đảng XI nói lên cái quan điểm về CNXH của mình như sau:
“Ông đưa ra cái cương lĩnh, cương lĩnh là cái đảng này phải tiến lên đến đâu, nó đi theo con đường nào. Thế mà cương lĩnh của ông, ông nói chủ nghĩa Mác-Lênin, thì chủ nghĩa Mác-Lênin có điều đúng và có điều sai, nhất là những dự đoán của Mác va Lênin về cái gọi là chủ nghĩa xã hội, sai rồi, mà rõ ràng là thực thi 70 năm đã thất bại rồi”…
“ Thế bây giờ CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến bây giờ tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây?…
“ Thế thì cái CNXH mà anh bảo rằng là lấy cái khẩu hiệu ‘ dân giàu, nước mạnh’ mấy câu đó mà thay thế cho CNXH, đấy là CNXH của tớ đấy. Tôi nghĩ
không đúng, bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông! (RFA online ngày 18-12-2010)
Cũng phát biểu trong hội thảo này, giáo sư Đào CôngTiến, nguyên hiệu trưởng trường Đại học kinh tế cùng nói lên cái nhận thức của mình về cái CNXH:
“ Đem cái mô hình kinh tế tổng quát nhà nước hóa, công hữu hóa, kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp thay cho kinh tế thị trường, dân chủ và pháp quyền, thì cái mô thức tổ chức xã hội đó, XHCN đó, tôi cho đã đến lúc phải đoạn tuyệt. Và thay vào đó là cái mô thức tổ chức xã hội hiện đại, kinh tế thị trường hiện đại, dân chủ và pháp quyền”. (RFA online ngày 17-12-2010)
Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, là người con của gia đình có truyền thống cách mạng khi tranh luận với ông Đỗ Phú Thọ, trong một bức thư viết tự đáy lòng đối với đảng, ông viết:
“ Nếu cứ định hướng XHCN u u minh minh như thế này thì tiền vay của nước ngoài, ¼ rơi vào túi một số kẻ đại diện cho cái mô hình này. Các dự án của nước ngoài biến thành dự án xây nhà, xây sân gôn…Nông dân bị cướp đấtSau này con cháu ta trả nợ chúng sẽ chửi cả đảng, cả bác Hồ
“ Thôi mà vất ngay cái CNXH đi!(Đối Thoại online ngày 24-4-2010)
Qua sự nhận định của những bậc lão thành và những nhà trí thức có vai vế trong chế độ thì cái CNXH đã thất bại thấy rõ và ngược lại nó là cái lực cản để đưa đất nước tiến lên. Chính đảng CSVN lợi dụng cái CNXH này để làm vỏ bọc cho đảng  lợi dụng nó để bảo vệ vị trí độc tôn lãnh đạo đất nước, duy trì quyền lực vằ quyền lợi. Hơn thế nữa họ đã cuối lòn trước bọn bành trướng Bắc kinh,cam tâm là thân phận chư hầu, cái họa mất nước đang ngày càng lộ rõ. Cái chế độ XHCN tàn hại đất nước như thế bây giờ CHHV kêu gọi xóa bỏ nó đi để kiến tạo một chế độ tự do dân chủ và làm cho đất nước phú cường, thì như vậy là công hay tội?
4 – Đa đảng:
CHHV đã nhận thấy cái độc tài toàn trị của một chế độ độc đảng nên ông đã cương quyết và khẳng định dân tộc muốn tiến lên thì phải thực hiện chế độ đa đảng để có sự tham gia gánh vát của toàn dân. Đảng cần phải biết lắng nghe và tiếp thu những đóng góp hay dù trái ngược lại với ý đảng, không nên trù dập, bắt giam…Để nói lên ý nguyện của mình tiến sĩ Vũ khi trả lời Thomas Việt báo Dân Luận ông nói:
“ Tôi khẳng định đa đảng là truyền thống của Việt Nam từ trước cho đến khi chủ tịch HCM chết và thậm chí đến 1988…Tuy nhiên tôi vẫn lên án sự độc tài của đảng CSVN. Việc lập đảng trong tình hình hiện nay thì không có cơ may nào được Quốc hội hay Tòa án công nhận cả!..
“Ví dụ về luật đảng, trong đó có quy định“ mọi người đều có quyền lập đảng và tham gia đảng”.Cho đến giờ ở Việt Nam luật về đảng vẫn chưa có. Thành ra những người tham gia hay lập ra các đảng khác với đảng CS vẫn bị coi là bất hợp pháp. Nên mục tiêu đấu tranh của tôi, cái đầu tiên là buộc nhà cầm quyền Việt nam phải thực hiện việc đa đảng”.(Dân Luận 7-11-2010)
Chế độ độc đảng toàn trị của đảng CS VN đã không đưa đất nước phát triển như nguyện vọng của toàn dân và những người cách mạng, vì thế cho nên luật sư Trần Lâm trong một lần tâm sự với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cụ nói:
Việc thiết lập thể chế đa đảng, là việc làm không thể đừng được. Ta hiện nay suy thoái nặng nề không lối thoát, còn có con đường nào khác đâu. Cả thế giới một đường, một mình ta một hướng thì quả thật là quá lạ, mà cái hướng của ta lại mù mờ, ngay trong nội bộ cũng không thông suốt. Thiết lập thể chế đa đảng là việc làm sáng suốt, một lựa chọn đúng đắn”. (Đối Thoại online ngày 10-6-2010)
Và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng tỏ ra biểu đồng tình với cụ Trần Lâm và CHHV là mong ước và khẳng định cái gía trị hữu hiệu của đa đảng, nên ông nói:
“ Hãy cầu chúc cho“ phe cấp tiến”. Các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước hãy ra sức hỗ trợ cho họ. Trước mắt hãy chung tay loại bỏ một nguy cơ tàn hại cho đất nước, cho dân tộc đã. Rồi thì hiện trạng đa nguyên đa đảng sẽ là tất yếu”. (Đàn chim Việt online ngày 8-1-2011)
Trong đề nghị chọn thể chế đa đảng thì CHHV đã thấy cái trở ngại lớn là Điều 4 trong Hiến pháp của CSVN năm 1992 đã minh định tiến lên CNXH và đảng CSVN độc quyền lãnh đạo đất nước. Thành ra muốn có được thể chế đa đảng thì trước hết phải bỏ Điều 4 Hiến pháp này. Do đó CHHVcòn đòi hỏi:
Nếu đảng Cộng sản mà không bỏ điều 4 Hiến pháp thì việc đó đồng nghĩa với cái chết”.Cái chết đó còn không bao lâu nữa đâu, cái chết đó trước hết với Ban lãnh đạo đảng CS. Đảng CS đừng có nghĩ rằng đã vơ vét được nhiều rồi đến khi chế độ CS sụp đổ thì họ trở thành ông chủ mới. Dân tộc Việt Nam trân trọng tự do, đa đảng, nhưng cũng không vì thế mà ngay lập tức có thể tha thứ cho những kẻ đã kéo lùi Việt Nam hơn hai chục năm nay. Ít nhất từ năm 1975 tới hôm nay”.
(Dân Luận online ngày 7-11-2010)
CHHV đòi bỏ Điều 4 HP đúng hay sai? Thì đây nhà thơ Bùi Minh Quốc, giải thích rõ ràng cái Điều 4 này có gía trị ra sao.
Điều 4 được thông qua bằng một Quốc hội không đại diện cho dân bởi các đại biểu đều do đảng( thực chất là một vài cá nhân nắm giữ công việc nhân sự của đảng) sắp đặt, hoạt động một cách hình thức. Việc đó nói thẳng ra thì đích thị là một xảo thuật pháp lý nhằm đưa đảng( thực chất chỉ là một vài người ở cấp tối cao của đảng) lên ngôi vua. Nhiều nhà trí thức trong và ngoài đảng cùng nhiều lão thành cách mạng gọi chế độchính trị hiện hành là chế độ phong kiến trá hình hay chế độ toàn trị
“ Tóm lại, Điều 4 là một bằng chứng hiển nhiên đối chọi giữa danh và thực, một xảo thuật cầm quyền hết sức thiếu dân chủ, nói thẳng ra là một sự dối trá, một sự dối trá bao trùm lên đời sống xã hội”. (Talawas online ngày 3-10-2007)
Sau đây là ý kiến của nhà văn Trần Mạnh Hảo lý luận về tính pháp lý của Điều 4 HP như sau:
“ Như vậy, khi Điều 4 khẳng định:“ Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN đi teho một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước
Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điễu 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng ?(Trời Nam.net online ngày 18-9-2010)
Trong lần trả lời phỏng vấn của đài RFI, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nói về cái Điều 4 HP này như sau:
“Đối với đảng tôi cho rằng“ nênxóa bỏ, vì Điều 4 làm mất thanh danh của đảng. Một đảng tự xưng là“ đội tiên phong đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, là“ ngôi ssao sáng nhất trong muôn vì sao” mà phải dựa vào sự cưỡng bức của một điều luật và nghĩ rằng buông nó ra tức là tự sát thì còn gì đáng xấu hổ cho bằng!(RFI online ngày 13-9-2010)
Trong một bản Tuyên cáo về vụ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền, gồm có Lm Têphanô Chân Tín, Sài Gòn; Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Huế; Lm Tađêô Nguyễn văn Lý, Hà Nam: Lm Phêrô Phan văn Lợi, Bắc Ninh lên tiếng kêu gọi:
Đảng CSVN cần huỷ bỏ ngay điều 4 cũng như nhiều điều mâu thuẩn phi lý trong Hiến pháp d để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, gồm mọi thành phần dân tộc, mọi cộng cộng đoàn tôn giáo, mọi đảng phái chính trị, mọi tổ chức công dân trong lẫn ngoài nước. Tiếp đó là triệu tập hội nghị Diên Hồng Mới để đảng tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa ngoại lai, chế độ sai lầm, tạ lỗi và hòa giải cùng dân tộc, trao quyền lãnh đạo cho toàn dân trong một thể chế dân chủ tam quyền phân lậpvà đa đảng đa nguyên”. (Tự do Ngôn luận online ngày 1-1-2008)
Tất cả cùng đồng thanh“ Hội nghị Diên Hồng” yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992, là đáp ứng với nguyện vọng của toàn dân vì đảng CSVN là
“ lực cản” để đưa đất nước tiến lên. Người đã dám nói lên tiếng nói đi ngược lại với một nhóm cầm quyền vì lợi ích riêng tư sợ phải“ tự sát” khi bỏ điều 4 Hiến pháp, anh hùng như thế là công hay tội ?
5 – Liên minh với Hoa kỳ:
Ngày xưa vì nhận định sai lầm nên ông Hồ Chí Minh đưa cả dân tộc vào cuộc chiến chống Mỹ gây đổ máu chết chốc, tàn phá đất nước thảm hại như thế nào,  nhưng ngày nay đảng CSVN đã bang giao với Mỹ một cách thắm thiết thì đề nghị liên minh với Mỹ là phù hợp với yêu cầu của đảng đấy chứ!
“ Liên minh quân sự với Hoa kỳ là cấp thiết và quyết định trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đặc biệt trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam bị nước ngoài xâm lược ở biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa”. (Dân làm báo online ngày 23-1-2011)
Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 2005 của thủ tướng CSVN Phan văn Khải có nhắc tới thời gian 90 năm trước (1911-1913) ông HCM đã từng sống ở Mỹ và ông Khải nói:
Tiếc rằng cơ hội hợp tác giữa hai nước đã bị bỏ lỡ. Chỉ mãi tới năm 1995 hai nước mới kiến lập quan hệ ngoại giao”. (BBC online ngày 25-6-2005)
Và việc bang giao giữa hai nước Hoa Kỳ và CSVN ngày càng thắm thía. Điều nầy chứng tỏ rằng CSVN đang cần liên kết với Mỹ để bảo vệ tổ quốc. Như vậy quan điểm của CHHV đâu có khác với quan điểm của đảng!
“ Mới đây, trong chuyến thăm tiểu bang Hawaii, đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ Lê Công Phụng nhận định:“ Quan hệ Việt-Mỹ đang ở giai đoạn tốt nhất trong vòng 15 năm qua”
“ Việt Nam và Mỹ đang thúc đẩy mạnh mẽ các bước cần thiết nhằm đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới, trở thành đối tác chiến lược của nhau trong thời gian tới”. (BBC online ngày 16-3-2011)
Quan điểm liên minh với Mỹ để chống Tàu bảo vệ tổ quốc đó là con đường tất yếu mà đảng công sản đã và đang làm như vậy, CHHV đã ủng hộ cái điều ấy, như thế là công hay tội ?
6 – Kiện thủ tướng:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ từ Hà Nội đã nộp đơn kiện thủ tướng chính phủ của nước CHXHCNVN Nguyễn Tấn Dũng, vì ban hành trái pháp luật quyết định cho Trung quốc khai thác bauxite Tây Nguyên :
“ Tôi thấy quyết định này trái ít nhất 4 luật. Đầu tiên là luật bảo vệ môi trường…
“ Chỉ sau khi báo cáo về môi trường được công bố và thẩm định xong thì thủ tướng mới có thể phê duyệt cái quy hoạch đó…
“ Vậy mà ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bất chấp pháp luật cứ phê duyệt một cái quy hoạch không có báo cáo đánh gía tác động môi trường”.
“Ông Vũ nói them quyết định của thủ tướng trái với quốc phòng, luật bảo vệ di sản văn hóa. Và nó đi ngược với luật ban hành văb bản quy phạm pháp luật”.
(BBC online ngày 12-6-2009)
Việc thủ tướng Dũng quyết định cho Trung quốc khai thác bauxite ở Tây nguyên là một việc làm mà cả toàn dân Việt Nam đều không đồng ý. Trước nhất là đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ba lần viết thư ngăn cản rồi sau đó các vị tướng tá, lão thành cách mạng, trí thức chuyên gia trong đó có cả bà Nguyễn thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước đồng ký bản thỉnh nguyện thư trên hai ngàn người can ngăn vẫn bị thủ tướng bỏ ngoài tai và cho rằng đây là chủ trương lớn của đảng, nhưng nó đã đi ngược với nguyện vọng của toàn dân. Nguyễn Tấn Dũng có biết cho Trung quốc khai thác bauxite Tây nguyên là điều xâm hại an ninh quốc gia hay không? Khai thác bauxite Tây nguyên là phá hoại môi trường sống của dân tộc hay không? Toàn dân can ngăn bằng thỉnh nguyện thư không được đáp ứng thì“ kiện” là việc làm của người biết tôn trọng pháp luật, Nguyễn tấn Dũng không thấy được đây là hành động của một người trí thức yêu nước mà bày trò trả thù bẫn thỉu như sai người phá hàng rào nhà CHHV, rồi nay lại bày trò hèn hạ tạo cớ bắt người vu từ việc này sang việc khác.
Chẳng những kiện thủ tướng đề bảo vệ môi trường sống ở Tây nguyên mà CHHV còn kiện tướng công an để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do phát biểu trên internet, blogs theo luật lệ của nhà nước CHXHCNVN:
“ Hai tháng trước đây, ông vũ đề nghị khởi tố trung tướng công an Vũ Hải Triều vì đã khoe khoang trong một cuộc họp với báo chí là đã “đánh sập 300 trang mạng và blogs xấu”.
“ Trong đơn kiện, ông tố cáo“ tướng công an Vũ Hải Triều là tội phạm quốc gia và quốc tế đặc biệt nghiêm trọng vì đã ngang nhiên xâm phạm tuyên bố quốc tế về nhân quyền, xâm phạm “ quyền tự do phát biểu quan điểm” quy định tại khoản 2, Điều 19 Công ước Quốc tế về Những Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam tham gia ký ngày 24 tháng 9 năm 1982”. (Đàn chim Việt online ngày 31-8-2010)
Để bảo vệ cho những người dân oan thấp cổ bé miệng nhất là với những gia đình có công với cách mạng bị bọn tham quan cướp đất cướp nhà, ngày 6-9-2010 tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã viết đơn gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch nhà nước… đòi đưa ra vành móng ngựa tên Lê Thanh Hải:
“ Căn cứ luật khiếu nại, tố cáo, bằng Đơn này tôi tố cáo và yếu cầu Quý vị truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa ra vành móng ngựa tên Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố HCM và đồng bọn đã đập nhà, cướp đất ở của bà Dương thị Kính, thân nhân của ba liệt sĩ, tại 255/6/27 Ngô Tất Tố, phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố HCM”.
(Đàn chim Việt online ngày 7-9-2010)
Thưa kiện là việc làm của con người trí thức thông hiểu luật pháp và là phương tiện có văn hóa của người biết tôn ti trật tự khi cần phản đối với những kẻ chỉ biết dùng bạo lực để đàn áp những kẻ thế cô. Người có tinh thần tôn trọng luật pháp khi bảo vệ lợi ích cho dân tộc, giai cấp thấp cổ bé miệng thì như vậy là công hay  tội ?
7 – Dư luận ủng hộ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ:
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu có c âu đối ca ngợi ông bà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ như sau:
Hà Vũ bộc trực vô ưu, khả dĩ Anh hùng khí tiết!
Dương Hà trung trinh hữu luật, dục thành Thục nữ tâm cang!”
(Bauxite Việt Nam online ngày 14-3-2011)
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một vị tướng khai quốc công thần nay tuổi hạc đã cao, nhưng cụ vẫn còn sáng suốt theo dỏi tình hình trong nước, cụ cũng thường tỏ nổi lòng trăn trở với sự bức xúc của mình qua những bài viết, “ phù thế giáo một vài câu thanh nghị”:
“ Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ, còn Vũ đã nói ra được  những điều đó. Vũ không nói, thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước.
“ Tôi không đọc hết cả được. Những gì đã đọc thì tôi thấy Vũ nói đúng. Chỉ có điều nó thật quá đi. Nói thật như vậy, nhưng không chống phá nhà nước, chống phá dân. Những điều Vũ nói có dính dáng tới một ông thủ tướng, tới một vài vị lãnh đạo của nhà nước. Nhưng một ông thủ tường không phải là tất cả nhà nước, và vài ba vị lãnh đạo cũng không phải tất cả nhà nước…Trong các“ hoạt động” của Vũ có chuyện chú ấy kiện ông thủ tướng.Nhưng kiện ông thủ tướng không có nghĩa là chú ấy kiện nhà nước”. (HungViet/blog online ngày 8-2-2011)
Theo cụ luật sư Trần Lâm thì CHHV chỉ làm theo lương tâm và sở học của     mình, cụ nói lên cái nhận thức của mình khi trả lời báo Dân Luận:
“ Cù Huy Hà Vũ nói với tôi, và tôi cũng nghĩ đến điều đó: Cù Huy Hà Vũ không hề giao tiếp với những người mà ta thường gọi là bất đồng chính kiến. Anh không có ý thức, tư tưởng chống nhà nước, mà chỉ làm theo lương tâm và sở học. Người cầm cân nẩy mựcluật pháp mà đưa vụ việc này vào lĩnh vực tội phạm chính trị là hoàn toàn khiên cưỡng, là ngộ nhận CHHV phạm tội chính trị”.
(Dân Luận online ngày 14-3-2011)
Việc làm của CHHV được mọi người, mọi từng lớp trong nước đều mến mộ và ủng hộ, chẳng những thế mà cả các tổ chức Quốc tế cũng ủng hộ và can thiệp bảo vệ. Lewis Gordon, giám đốc điều hành Trung tâm Luật sư Bảo vệ Môi trường (EDLC) đã gởi hồ sơ đến tòa án Nhân dân Hà nội để can thiệp cho CHHV và ra Thông cáo Báo chí Yêu cầu phóng thích ngay:
“ Việc bắt giữ ông Vũ và cáo buộc ông là việc làm tuỳ tiện, xâm phạm đến các quyền con người đã được quốc tế công nhận, là quyền tự do ngôn luận và quyền không bị giam cầm vô cớ, theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, mà chính phủ Việt Nam đã cam kết tôn trọng. EDLC thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt việc ngược đãi ông CHHV bằng cách phóng thích ông ngay lập tức và xóa bỏ vô điều kiện mọi cáo buộc chống lại ông”. (Bauxite Việt Nam online ngày 15-3-2011)
Tổ chức theo dỏi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) cũng lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền CSVN hãy thả ngay CHHV vì tổ chức này gọi ông ta là “ nhà hoạt động luật pháp trực ngôn”:
“ Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách bộ phận Á châu của HRW, nói trong thong cáo mới ra hôm thứ Tư 10/11 của HRW: ‘ Việc bắt giử ông Cù Huy Hà Vũ là vụ mới nhất trong chiến dịch đàn áp các luật sư và các nhà hoạt động độc lập, những người bảo vệ nhân quyền và chỉ trích các hành vi sai trái của chính quyền”. Ông Robertson nhận định:
“ Việc bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ có mục đích ngăn chận các luật sư để họ không nhận những vụ việc nhạy cảm về chính trị, chẳng hạn như bào chữa cho các nhà hoạt động Dân chủ và Dân oan mất đất, hoặc các vụ kiện nhằm bảo vệ môi trường”. (BBC online ngày 11-11-2010)
Luật sư Trần Đình Triển, trả lời phỏng vấn của BVN khi ông nhận lời bào chữa cho CHHV trong phiên tòa ngày 24-3 tới đây nói:
“- Tôi đã nói rõ quan điểm của tôi rất nhiều lần là anh CHHV không có tội
“-Vâng đúng vậy. Không những không có tội mà đó còn là những suy nghĩ và hành động rất tiến bộ và rất đáng khen…
“- Việc họ xử anh CHHV có tội sẽ lại càng khẳng định việc anh CHHV đòi đổi mới là đúng. Tôi cho rằng lịch sử sẽ xét để khẳng định rằng anh Vũ đúng, quan điểm của tôi đúng”. (BauxiteViệt Nam online ngày 12-3-2011)
Ngày ra trước tòa CHHV sẽ nói cho bọn“ quan tòa” CSVN biết thế nào là luật pháp và thế nào là luật rừng. Tôi tin rằng nhà cầm quyền CSVN sẽ có đủ khôn ngoan để trả tự do cho CHHV như đã từng trả tự do cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Cù Huy Hà Vũ vô tội.
Đại Nghĩa
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: