TUYÊN NGÔN CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NHÂN CÁCH MẠNG HOA LÀI Ở BẮC PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

Cách mạng Hoa Lài ở Bắc Phi đã lật đổ hai nền độc tài chuyên chính ở Tunisie, trường hợp Ben Ali, sau 23 năm, và Ai Cập, trường hợp Hosni Mubarak, sau 30 năm, hiện đã lan sang hơn 10 quốc gia khác ở Bắc Phi và Trung Đông.  Hai trường hợp này là những bằng chứng hùng hồn cho thấy Bước Tiến của Dân Chủ không những tất yếu mà còn tất thắng.
Chúng tôi hoan nghênh hai cuộc cách mạng nói trên và chúc các dân tộc ở Bắc Phi và Trung Đông chóng thành công trong cách mạng phi bạo lực, hoà bình và trật tự, nhất là trong những đòi hỏi chính đáng như quyền có công ăn việc làm, các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo, và quyền được đại diện trong một xã hội dân chủ và bình đẳng.
Chúng tôi đặc biệt ngưỡng mộ tuổi trẻ ở các quốc gia đó đã tỏ ra biết hy sinh (như trường hợp anh Mohamed Bouazizi) cũng như giữ được tinh thần ôn hòa nhưng kiên quyết trong khi tranh đấu cho quyền lợi của toàn dân.  Sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, cũng như của các thầy, cô của họ, và các thành phần quân đội, chứng tỏ tuổi trẻ các nước đó đã đi đúng đường.
Cuộc vận động quần chúng qui mô và thành công, thực hiện trong hoà bình qua các phương tiện truyền thông đại chúng như Internet, các trang điện tử Facebook, Twitter, Youtube, và điện thoại di động, chứng tỏ là không có một nền chuyên chính nào, dù độc ác và tham nhũng tới đâu đi nữa, có thể ngăn cản được bước tiến của nhân loại tới một tương lai tươi sáng hơn với tự do và công bằng cho tất cả mọi người.
Năm 1945, Hồ Chí Minh, người đã trích dẫn Hiến Chương của hai cuộc cách mạng Pháp và Mỹ để đưa vào Tuyên Ngôn Độc Lập mồng 2 tháng 9, đã long trọng đưa ra ba lời hứa với dân tộc Việt Nam: ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC.  Ngày nay, sau 66 năm cầm quyền ở miền Bắc và 36 năm trên toàn quốc, Đảng Cộng Sản Việt Nam, một trong những chính quyền tham nhũng và tàn bạo nhất thế giới, vẫn chưa thực hiện được ba lời hứa đó.  Đã đến lúc 87 triệu dân trong nước và hơn 3 triệu người Việt Nam tại hải ngoại phải cùng đứng lên đòi lại và tranh thủ những quyền căn bản nói trên cho toàn dân!
Tệ hại hơn nữa, nhiều phần lãnh thổ đã bị cống nạp cho Trung Cộng để bảo vệ ngôi vị cho tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, đưa đến nạn mất nước chỉ còn trong gang tấc.  Chưa bao giờ đất nước giàu đẹp của chúng ta lại phải xuất khẩu hàng vạn con gái đi làm dâu ngoại nhân và nô lệ tình dục nước ngoài, con trai đi làm lao nô ở nước người để mang tiền về nộp cho Đảng.  Chưa bao giờ trong lịch sử nước nhà lại có một giai đoạn mà người dân khi bày tỏ lòng yêu nước chân chính thì bị đánh đập và bắt bỏ tù, tệ hại hơn cả dưới thời Pháp thuộc.
Ở trong nước, Khối 8406, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và một số tổ chức cũng như sinh viên  trên toàn quốc đã kêu gọi toàn dân đứng lên đòi tự do, dân chủ, và nhân quyền, theo gương của Đông Âu và Liên Xô trước kia, và gương của Bắc Phi và Trung Đông trong những ngày vừa qua.
Chúng tôi, đại diện các tổ chức và nhân sĩ Việt Nam tại quốc nội và hải ngoại cùng k‎ý‎ tên dưới đây, xin thêm tiếng nói của mình vào với tiếng nói của Khối 8406 và những tiếng nói đứng đắn, có trách nhiệm khác ở trong nước để kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tích cực chuẩn bị đồng loạt đứng lên cứu nguy tổ quốc và chứng minh cho thế giới biết rằng truyền thống Trưng-Triệu và bao anh hùng quốc gia dựng nước và giữ nước của chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, rằng tuổi trẻ cũng như dân tộc Việt Nam sẵn sàng hy sinh tranh đấu cho những quyền lợi tối thượng của quốc gia, theo chủ trương bất bạo động của Thánh Gandhi và ông Nelson Mandela.
Nguyễn Trãi (1380-1442), nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc, đã dạy: “Mến người có nhân là dân, mà chở thuyền và lật thuyền cũng là dân.”  Đã quá lâu dân tộc chúng ta phải chở thuyền Cộng Sản trên lưng dù chế độ đã tỏ ra hoàn toàn bất nhân.  Đã đến lúc toàn dân cần một lòng đứng lên lật con thuyền chông chênh và ác độc này. Chỉ còn cách đó là chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ trước giặc ngoại xâm và bảo đảm được cho dân ta một tương lai huy hoàng trong hoà bình, tự do, bình đẳng và an lạc.
Ngày 9 tháng 3 năm 2011
Đồng ký tên:
Các t chức
1.       Khối 8406, Việt Nam, Ban Đại Diện: LM Nguyễn Văn L‎ý,  LM Phan Văn Lợi, Kỹ Sư Đỗ Nam Hải và GS Nguyễn Chính Kết.
2.      Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, BS Nguyễn Đan Quế, Đại Diện.
3.      Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, GS Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch.
4.      Liên Hội Người Việt Canada, Ngô Văn Út, Phó Chủ Tịch.
5.   Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Đại Diện:
Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương.
Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu.
6.      Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, LM Nguyễn Hữu Lễ, Đại Diện.
7.   Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam, Đức, Trần Huê, Phó Chủ Tịch.
8.   Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch.
9.   Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, Kỹ Sư Đỗ Như Điện, Điều Hợp Viên.
10. Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, GS Ngô Quốc Sĩ, Phó Chủ Tịch kiêm Phát Ngôn
Nhân.
11. Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ, BS Nguyễn Thể Bình, Đại Diện.
12. Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, BS Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch.
13. Mạng Lưới Nhân Quyền, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp.
14. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, KS Vũ Văn Thái, Phó Chủ Tịch.
15. Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Hội Đồng Điều
Hành:
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Chủ Tịch Ban Thường Vụ.
GS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương.
Linh Mục Đinh Xuân Long, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương.
GS Lại Thế Hùng, Tổng Thư Ky,‎ Ủy Ban Điều Hợp Trung Ương.
Linh Mục Đinh Xuân Minh, Chủ Tịch Phong Trào tại Âu Châu.
Ô. Đoàn Đình Thủy, Chủ Tịch Phong Trào tại Gia Nã Đại.
16. Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, GS Nguyễn Thanh Trang, Chủ Tịch.
17. Đảng Vì Dân Việt Nam, Trịnh Ngọc Anh, Đại Diện Văn Phòng Liên Lạc.
18. Tổ Chức Hưng Việt, Nguyễn Kiện, Chủ Tịch
19. Phong Trào Hưng Ca, Trần Tuấn Minh, Phong Trào Trưởng.
20. Văn Khố Thuyền Nhân, Kỹ Sư Trần Đông, Đại Diện.
21. Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ, Đoàn Thế Cường, Chủ Tịch.
22. Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo, Mặc Giao Phạm Hữu Giáo, Chủ Tịch.
23. Tập Hợp Đồng Tâm, Úc Châu, Huỳnh Khánh Hòa, Trưởng Nhiệm.
24. Đảng Đại Việt, Tiến Sĩ Phan Văn Song, Chủ Tịch.
25. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch.
26. Hội Cử Tri Việt Mỹ, Bà Jackie Bông, Chủ Tịch.
27. Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, California, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch.
28. Câu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác Paris, Ca Dao, Điều Hợp Viên.
29. Cộng Đồng Người Việt Hạt Tarrant, Texas, Nguyễn Kinh Luân, Chủ Tịch.
30. Hiệp Hội Phát Triển Cộng Đồng Việt Nam, New South Wales, Úc Đại Lợi,
Hồ Hiến Thanh, Chủ Tịch.
31. Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, San Jose, California, Nguyễn Tấn Hưng, Giám Đốc
Trung Tâm
32. Hội Phụ Nữ Âu Cơ, Cô Phạm Thiên Thanh, Chủ Tịch.
33. Nhóm Thành Viên Khối 8406 tại Hoa Kỳ: Vũ Thanh Phương, Vũ Thiện Nga, Vũ
Kim Ngân, Nguyễn Hải, và Lư Thị Thu Duyên.
34. Hội Quán Võ Thuật Đồng Tâm, Sydney, Úc, Ly‎ Việt Hùng, Hội Trưởng.
35. Trường Việt Ngữ Đồng Tâm, Sydney, Úc, Hồ Hiếu Dương, Hiệu Trưởng.
36. Đoàn Thanh Niên Hồn Việt, Texas, Hoa Kỳ, Nguyễn Đình Nhu, Chủ Tịch.
37. Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam tại Đức, Phạm Hoàng, Chủ Tịch.
B.        Cá nhân
1.        GS Đoàn Viết Hoạt, Cựu Tù Nhân Lương Tâm
2.        Nguyễn Minh Cần, nhà báo tự do, Moskva, Liên Bang Nga.
3.        Trần Khải, nhà bình luận.
4.        Vũ Văn Hoa, nhà báo, Chủ Biên Việt Nam Mới.
5.        Trần Bình Nam, nhà bình luận.
6.        Lư Thị Thu Trang, Gò Vấp, Sài Gỏn.
7.        Phạm Thị Ứng, Giáo Viên, Bình Thuận.
8.        Lê Thị Kim Thu, tỉnh Đồng Nai.
9.        Nhà văn Hoàng Tiến, Chủ Nhiệm tập san Tự Do Dân Chủ, Hà Nội.
10.      Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Tổng Biên Tập tập san Tự Do Dân Chủ, Hà Nội.
11.       Kỹ Sư Nguyễn Trung Lĩnh, Hà Nội.
12.      Nhà Giáo Dương Thị Xuân, Hà Nội.
13.      Lê Thanh Tùng, Ký‎ giả tự do, Hà Nội.
14.      Nhà thơ Dương Văn Nam, Phú Thọ.
15.      Kỹ Sư Trần Văn Huy, Hà Nội.
16.      Hoàng Trung Kiên, cựu bộ dội, Ninh Bình.
17.      Vũ Thị Hai, nông dân, Ninh Bình.
18.      Đinh Văn Nhường, nông dân, Bắc Giang.
19.      Tưởng Năng Tiến, nhà báo.
20.     Nguyễn Tuyển, nhà báo.
21.      Nguyễn Duy Nghiên, Giám Đốc Chương Trình Phát Thanh Diễn Đàn Dân Chủ,
Nam California, Hoa Kỳ.
22.           Đào Tăng Dực, .Luật Sư Tòa Thượng Thẩm New South Wales, Úc Đại Lợi.
23.           Vi Anh, nhà bình luận.
Phổ biến ngày 9-3-2011
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
ĐỂ PHỔ BIẾN TỨC THÌ Liên lạc: Ô. Nguyễn Ngọc Bích
(703) 971-9178                                                                                                                                                Ô. Nguyễn Thanh Trang
(858) 484-1428
Hải ngoại, ngày 9 tháng 3, 2001.-  Ngày hôm nay, một bản “Tuyên Ngôn của Người Việt trong và ngoài nước nhân Cách mạng Hoa Lài tại Bắc Phi và Trung Đông” thu thập được chữ ký của nhiều tổ chức và cá nhân tại nhiều quốc gia cũng như ở quốc nội đã được đưa ra để, trước hết, chào mừng cách mạng hoà bình đã thành công ở Tunisie và Ai-cập hiện đang lan sang nhiều quốc gia khác, đồng thời khẳng định thái độ tích cực ủng hộ cho một cuộc vận động tương tự tại Việt Nam.
So sánh tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi với Việt Nam, bản Tuyên Ngôn cho rằng cả hai nơi đều có những nền độc tài chuyên chính lâu năm dẫn đến một xã hội mục ruỗng, tham nhũng và vi phạm nhân quyền, đòi hỏi một cuộc “cách mạng phi bạo lực, hoà bình và trật tự” hầu đưa đến một xã hội trong đó người dân có những “quyền chính đáng như quyền có công ăn việc làm, các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo, và quyền được bầu những đại diện xứng đáng trong một xã hội dân chủ và bình đẳng.”
Bản Tuyên Ngôn khẳng định “Tệ hại hơn cả ở các nước kia, ở Việt Nam “nhiều phần lãnh thổ đã bị cống nạp cho Trung Cộng để bảo vệ ngôi vị cho tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, đưa đến nạn mất nước chỉ còn trong gang tấc.  Chưa bao giờ đất nước giàu đẹp của chúng ta lại phải xuất khẩu hàng vạn con gái đi làm dâu ngoại nhân và nô lệ tình dục nước ngoài, con trai đi làm lao nô ở nước người để mang tiền về nộp cho Đảng.  Chưa bao giờ trong lịch sử nước nhà lại có một giai đoạn mà người dân khi bày tỏ lòng yêu nước chân chính thì bị đánh đập và bắt bỏ tù, tệ hại hơn cả dưới thời Pháp thuộc.”
Vì thế bản Tuyên Ngôn nầy đã được sự đồng thuận ký tên của 37 tổ chức và đoàn thể trong và ngoài nước, chưa kể sự tham gia ký tên của nhiều nhân sĩ nổi tiếng, cho thấy Tuyên Ngôn mang một ý nghĩa đại diện tính rất rộng rãi cho cộng đồng dân tộc trên khắp năm châu.  Trong các tổ chức ký tên, người ta để ý thấy có sự hiện diện của Khối 8406 ở trong (và ngoài) nước, Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Liên Hội Người Việt Canada, Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới (trụ sở tại Gia Nã Đại), Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam tại Đức, Văn Khố Thuyền Nhân tại Úc, Câu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác tại Paris, Uỷ Ban Bảo Toàn Đất Tổ (trụ sở ở Cali), Hội Cử Tri Việt Mỹ, Hội Phụ Nữ Âu Cơ, Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, chưa kể nhiều tổ chức chuyên lo về nhân quyền như Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Uỷ Ban Canada Tự Do Tôn Giáo, một số đảng phái (Tổ Chức Phục Hưng, Đảng Đại Việt,  Đảng Vì Dân, Tổ Chức Hưng Việt …), các phong trào văn hoá văn nghệ (Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang ở San Jose, Phong Trào Hưng Ca, Trường Việt Ngữ Đồng Tâm tại Sydney, Úc…).
Trong danh sách các nhân sĩ, đứng đầu là GS Đoàn Viết Hoạt, một cựu tù nhân lương tâm, bên cạnh những nhân sĩ cựu Đảng viên Đảng CSVN như ông Nguyễn Minh Cần ở Nga, nhà văn Hoàng Tiến và nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội, chủ nhiệm và tổng biên tập tập san Tự Do Dân Chủ ở Hà Nội,  nhà bình luận và cựu Dân biểu Vi Anh ở Cali, ký giả tự do Lê Thanh Tùng ở Việt Nam, nhà giáo Dương Thị Xuân ở Hà Nội, nhà thơ Dương Văn Nam ở Phú Thọ, các chủ nhiệm báo đài hải ngoại (như ông Vũ Văn Hoa ở Houston, TX, ông Nguyễn Duy Nghiên, chương trình phát thanh Diễn Đàn Dân Chủ…), các nhà bình luận như Trần Bình Nam, Trần Khải, nhà văn Tưởng Năng Tiến ở Mỹ v.v.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: